Изчисление по Прандъл – Колбрук за частично запълнен профил

 

Изчисление 1