Технически данни за тръбите

1. ГЕОМЕТРИЧНИ РАЗМЕРИ НА ТРЪБИТЕ

ГМТ и фасонните части за тях се произвеждат в съответствие с изискванията на EN13476 от материал РЕ, номинален вътрешен диаметър DN/ID 200, 300, 400, 500, 600 и 800, тип на тръбите “В”, класове на коравина SN4 и SN8. Основни размери на ГМТ са посочени в Таблица 4.

Таблица 4

DN/ID,
mm
ID,
mm
OD,
mm
L1,
m
L,
m
kg/mkg/m
2001972300.149622.5
2502482890.190633.8
3002973450.210645
4003964600.260678
5004955750.293610.512
6005946900.340615.518.5
8007929190.43262632

Измерването на размерите се извършва съгласно EN496. Тръбите се съединяват с помощта на муфи, изработени едновременно при производство на тръбите или с помощта на фасонни части. Уплътнението на връзките е с помощта на еластомерен EPDM уплътнител, в нишата на последната гофра.
Коравината на съединението муфа-гофриран край на ГМТ покрива алгоритъма, даден в EN13476
SNмуфа  +  SNгофр. край = SNтръба

2.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОВЪРХНОСТИТЕ

Вътрешните и външните повърхности на ГМТ и фасонните части трябва да са гладки, без неравности, шупли, замърсявания, пукнатини и други нееднородности.
Краищата на тръбите трябва да са изрязани правилно и перпендикулярно на геометричната ос на тръбата.
Външният цвят на тръбата е черен. Вътрешният може да е оцветен (син, жълт и оранжев).