Monthly Archives: май 2017

Гофрирани муфени тръби и фитинги от полиетилен за канализация произведени в Русе

За осигуряване на ежедневните нужди от вода и отвеждането на отпадъчните води е нeобходимо изграждането на милиони километри водопроводни и канализацонни системи. Експлоатационният живот на изградените системи е ограничен, което предизвиква необходимостта от тяхното непрекъснато обновяване. Необходимо е изграждането и на нова инфраструктура за реализи­рането на нови екологични проекти. Основната причина за ограничения живот на во­допроводните и канализационните тръбопроводи е корозията. Борбата с корозията е възможна чрез внимателния избор на материали, устойчиви на корозия, за изработване на тръбите за инфраструктурни проекти. През втората половина на миналия 20-ти век мощно се развиха нови технологии, ползващи пластмасови смоли като суровина за производство на тръби. Едното направление е използване на армирани със стъклени нишки, полиестерни или винилестерни смоли за производство на стъклопластови (GRP) тръби. Великолепните якостни показатели на GRP материала позволяват удачната замяна на стомане­ните високо напорни тръбопроводи с GRPтакива. Второто направление е използване на термо-пластични смоли, с главен представител полиетилена, който в зависимост от плътността си е: High density polyethylene (HDPE) – полиетилен с висо­ка плътност, Middle density polyethylene (MDPE) – полиетилен със средна плътност и Low density polyethylene (LDPE) – полиетилен с ниска плътност. С най-добри характеристики са полиетиленовите от HDPE.

Предимствата на PE тръбите са:

  • дълъг експлоатационен срок (над 50 години);
  • екологично чисти продукти, произведени по безотпадъчни технологии;
  • устойчиви на спукване при ниски температури;
  • притежават висока якост на удар;
  • не корозират;
  • не променят във времето хидравличните си характеристики;
  • имат малко относително тегло;
  • лесно се полагат;
  • икономически ефективни и др.

Възможно е екструдиране на PE гофрирани тръби, при които се постига исканата коравина на тръбата при минимално относително тегло kg/m. Тези тръби са подходящи за изграждане на безнапорни канализационни системи.

Ако имате предвид някое интересно приложение, моля не се колебайте да ни се обадите.