Съхранение и транспорт на тръбите

ГМТ се произвеждат с UV защита на външния слой. Това позволява съхраняването им на открито без каквато и да било защита до 2 години от датата на производството.

Складиране

При складиране тръбите се подреждат на пакети върху дървени подложки с размери 5 х 5cm, поставени на разстояние 2,0m от краищата на тръбите. На всеки ред тръбите се нареждат, като се спазва правилото:
І-ва тръба – муфа вляво
ІІ-ра тръба – муфа вдясно и т.н. до запълване на всеки ред.
На височина пакетите могат да достигнат до 3m, като се укрепват против събаряне с помощта на клинове и странично допълнително укрепване.

Транспорт

Превозът на ГМТ и фасонните части може да се извършва с всякакви транспортни средства – автомобили, ЖП транспорт и воден транспорт. Начинът на товарене трябва да гарантира стабилност на пакетите по време на превоза.
Подът да бъде без остри краища, винтове, пръти и др., които могат да пробият тръбите и фасонните части. При необходимост от защита по височина, може да се ползват дъски, които да защитят тръбите от контакт с бордовете на превозните средства. Допуска се насипно товарене. По време на превоза да се гарантира, че тръбите няма да бъдат в контакт с горещи газове и открит огън.
При товарене и разтоварване да се ползват електро/мотоповдигачи или подемни машини. Не се разрешава да се ползват стоманени въжета или стоманени вериги. Най-добре е да се ползват текстилни сапани.
При товарене и разтоварване при минусови температури да се внимава тръбите и РЕ фасонни части да не се удрят и хвърлят от високо.
Превозът на тръби при температури под минус 15°С се разрешава само със съгласието на производителя.
Разрешава се превозът на тръбите да се извършва и телескопично (вмъкнати тръба в тръба). Разтоварването на телескопични пакети се извършва чрез изваждане последователно на тръбите в ред от най-малък диаметър до най-голям, при което на обекта се подреждат на отделни пакети според диаметъра им.