Шахти

Стъклопластовите и полиетиленови шахти са модерна, екологична и евтина в експлоатационно отношение алтернатива на тежките, обемни и сложни за поддържане бетонни конструкции. Тяхната херметичност, здравина и ниско тегло ги прави подходящи за изграждането на една завършена канализационна система с дълъг и безпроблемен експлоатационен живот. Използването на стъклопласт и пластмаси, както при тръбите, така и при шахтите има значителни практически и икономически предимства. Можем да отбележим най-вече ниското тегло и като следствие от това по-лесния транспорт и монтаж, отличната устойчивост на корозия и абразивност и незначително обслужване поради гладките стени на тръбата. Всичко това води до ниски разходи през цялото време на експлоатацията им.

 

 

 

 

 

 

 

Приложения

Ревизионните шахти се използват за:

  • Ревизия и инспекция на гравитационни канализационни мрежи.
  • Връзка на канализационни мрежи на различни нива.
  • Изменение на трасето на канализационната мрежа в хоризонтална и вертикална посока.
  • Смяна на наклона и напречното сечение на канализационната мрежа.
  • Черпателен резервоар на канализационна помпена станция.
  • Задържатели на атмосферни води.
  • Енергогасителни шахти.
  • Водомерни шахти.
  • Ревизия и инспекция на телекомуникационни и електроразпределителни мрежи.
  • Дъждоприемни шахти за отвеждане на атмосферни води от пътната мрежа, обществени и промишлени площи