Продукти и услуги

ПРОИЗВОДСТВЕНАТА  НИ  НОМЕНКЛАТУРА ВКЛЮЧВА:

  • Гофрирани полиетиленови /PE/ муфени тръби с двойна стена с диаметри DN/ID 200, 250, 300, 400, 500, 600 и 800 (по вътрешен диаметър) съгласно EN 13476, тип на тръбата „В”, предназначени за изграждане на    безнапорни канализационни системи, които служат за събиране и отвеждане на битови, промишлени и дъждовни води, както и за изграждане на отводнителни системи за повърхностни и подземни води;
  • РЕ Фитинги – колена, дъги, намалители, тройници, У-парчета;
  • GRP фитинги – колена, дъги, намалители, тройници, У-парчета, седла, опесъчени муфи;
  • Ревизионни, дъждоприемни и водомерни шахти от стъклопласт и полиетилен;
  • Резервоари от стъклопласт и полипропилен;
  • Модулни биологични пречиствателни съоръжения за отпадни води;
  • Изгребни ями;
  • Маслоуловители;
  • Каломаслоотделители;
  • Помпени станции.

 

Извършваме проектиране, изработка, доставка и монтаж на отделни съоръжения, както и цялостно решение на нуждите от пречистване на промишлени и химически замърсени отпадъчни води от:
– месопреработвателни предприятия
– млекопреработвателни предприятия
– винарски изби
– животновъдни ферми
– преработка на растителни суровини
– промишлени предприятия

както и от други обекти.

Обадете ни се за допълнителни информации и консултации.