Резервоари

Резервоари за резервно, питейно и противопожарно водоснабдяване подходящи за хотели, ресторанти, вилни зони и др. Обемът на резервоарите може да варира в границите от 10 до 200 куб.м. Материалът е GRP и е одобрен от МЗ за питейно водоснабдяване. Стъклопластовите резервоари са подходящи за подземен и надземен монтаж. Минималната степен на деформация и високата якост на материала осигуряват стабилност и дълъг експлоатационен период на резервоарите.

Резервоарите са стандартно оборудвани с гърловина с капак.