Контрол на качеството и маркиране на тръбите

Контрол на качеството

ГМТ и фасонните части, произвеждани от „ИНФРАБУЛИМПЕКС” ЕООД гр. Русе се контролират непрекъснато в процеса на производството, което гарантира безопасната им експлоатация. Освен това на тръбите и фасонните части се извършва периодична продуктова сертификация от независим сертифициран контролиращ орган.
Физичните и механичните качества на тръбите ГМТ и фасонните части към тях се изпитват съгласно изискванията на БДС EN.  За всяка нова партида суровина се извършва входящ контрол, а при промяна в технологията се правят пълни изпитания, независимо от непрекъснатия и периодичен контрол върху производството.
За всяка партида тръби се доказва чрез изпитване на специални стендове:

  • Коравина при деформация на диаметъра 3% – SN4 или SN8;
  • Еластичност на пръстена при деформация на диаметъра 30%;
  • Ударна якост на тръбите;
  • Ударна якост на фасонните части;
  • Хидравличен тест за водоплътност на съединението с EPDM уплътнител.

За тръбите ГМТ и фасонните части към тях, заводът-производител издава Удостоверение за качество и Декларация за съответствие.

Маркиране на тръбите ГМТ

По време на производството всяка тръба трайно се маркира с помощта на термо-принтер:
GMT   диаметър DN ………..  , коравина   SN………………. както и стандарта на който отговарят тръбите.

Допълнително, с помощта на етикет, залепен на вътрешната стена на муфата се отбелязват при необходимост и други данни.