Материали за производство на ГМТ тръби и фитинги

Основният материал за производството на гофрираните тръби е полиетилен с висок модул на еластичност и висока устойчивост към пукнатинообразуване под въздействие на възникващите в стената на тръбата напрежения и възможното въздействие от провежданите повърхностно-активни вещества. Основните технически характеристики на PE са дадени в Таблица 1:

Таблица 1 

Плътностkg/dm³0,950 – 0,962
Индекс за разтопяванеg/10 min0,4 - 07
Граница на провлачване при опънМРа20 -25
Относително удължаване при разрушаване%> 600
Температура на разрушаване°С< -70
Модул на огъванеМРа1000 – 1200
Ударна якостKJ/m²Не се разрушава
Коефициент на топлинно разширениеmm/°С0.17

МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФАСОННИ ЧАСТИ

Основен материал за производството на фасонни части са стандартни ГМТ тръби. От тях чрез разкрояване и залепване се произвеждат всички възможни видове фасонни части. Връзките между ГМТ и фасонните части се извършва с помощта на специално проектирани PE или GRP муфи. Основни технически данни за GRP материалите са показани в Таблица 2.

Таблица 2

Плътностkg/dm³1,6 – 1,8
Коефициент на Поасон-0,22 – 0,29
Работна температура°Сдо 50 °С