Авторски права

Taзи страница е собственост на „Инфрабулимпекс“ЕООД

aps@grp-bg.com

1. Същност
Авторът си запазва правото да не отговаря за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информацията. Искове за подвеждане под отговорност относно щети, предизвикани от използването на цялата предоставена информация, включително и на всяка информация, която е непълна или некоректна, ще бъдат отхвърляни. Всички оферти са свободни и незадължаващи. Части от страниците или цялата публикация, включително всички оферти и информация, може да са разширени, променени или частично, или изцяло изтрити от автора без отделно съобщение.

2. Препратки и линкове
Авторът не е отговорен за съдържанието на линковете или препратките от неговите страници – освен ако той има пълната информация за нелегално съдържание и би могъл да предпази посетителите на своя сайт от изображенията на подобни страници. Ако възникнат щети при ползването на информация, представена там, единствено авторът на съответните страници може да носи отговорност, а не този, който е направил линк към тези страници. Освен това авторът не е отговорен за изпращане по пощата или съобщения, публикувани от потребителите на въпросните полета, книги на посетители или мейлинг листи, предоставени на неговата страница.

3. Авторски права
Авторът няма намерение да използва никакви материали с чужди авторски права или ако това не е възможно той ще обозначи собствеността върху авторското право на съответния обект. Авторското право върху материалите, създадени от автора, е запазено. Не се разрешава копирането или използването на обекти като диаграми, звук или текст в други електронни или печатни публикации без съгласието на автора.

4. Политика на конфиденциалност
Ако е дадена възможност за предоставяне на лични или служебни данни (e-mail адреси, име, адреси), предоставянето на тези данни се прави доброволно. Използването и заплащането на всички предложени услуги е разрешено – ако и доколкото това е технически възможно и основателно – без специфициране на каквито и да било лични данни или специфициране на анонимни данни или псевдоними. Използването на публикувани пощенски адреси, телефонни или факсови номера и e-mail адреси с маркетингови цели е забранено, нарушителите, които изпращат нежелани спам-съобщения ще бъдат наказвани.

5. Легална валидност на това изявление за ограничаване на правната отговарност
Това изявление за ограничаване на правната отговарност следва да се разглежда като част от интернет публикацията, към която бяхте насочени. Ако части или отделни условия от това изложение са нелегални или некоректни, то съдържанието и валидността на други части остава без последствия от този факт.