За нас

Инфрабулимпекс ЕООД, гр. Русе е непрекъснато разрастваща се организация, регистрирана през 2001г., която развива дейност с доказан успех. Фирмата е вносител на стъклопластови тръби от 2001г. Предлаганите от нас стъклопластови /GRP/ тръби и фасонни части са предназначени за напорни и безнапорни тръбопроводи за питейно водоснабдяване и канализации, МВЕЦ, напоителни системи и промишлени тръбопроводи. Произведени са съгласно EN1796 и EN14364.

Дружеството притежава ноу-хау и обучен персонал за производство на фасонни части, шахти, резервоари за вода, понтони и други изделия от стъклопласт в собствен цех. „Инфрабулимпекс” ЕООД е производител  на тези стоки в България, но едновременно с това се осигурява и монтаж на GRP водопроводи, канализации и напорни тръбопроводи за МВЕЦ, сервиз за ремонт и поддръжка на  инсталираните стъклопластови тръбопроводи.

От 2010г. в новоизградения завод на „Инфрабулимпекс” ЕООД стартира производство на ГМТ – гофрирани  полиетиленови /PE/ муфени тръби с двойна стена с диаметри DN/ID 200, 250, 300, 400, 500, 600 и 800 (по вътрешен диаметър) съгласно EN 13476, тип на тръбата „В”, предназначени за изграждане на    безнапорни канализационни системи, които служат за събиране и отвеждане на битови, промишлени и дъждовни води, както и за изграждане на отводнителни системи за повърхностни и подземни води.

Монтираната в завода екструдерна линия за производство е напълно автоматизирана и с непрекъснат компютърен контрол на производствените параметри, като по този начин се свежда до минимум участието на оператора.

Стъклопластовите и гофрираните полиетиленови тръби се придружават с необходимите сертификати и декларации за съответствие.

Фирмата е сертифицирана по ISO9001 и  ISO14001.

 

Ние предлагаме:

  • Богата гама продукти
  • Кратки и гъвкави срокове на доставка
  • Конкурентни цени, пълно клиентско обслужване и сервиз
  • Отличен екип от висококвалифицирани специалисти, технолози и обучен фирмен персонал
  • Допълнителна техническа информация в помощ на клиента

 

Мисия, ценности
Корпоративната етика е в основата на всички наши дейности и най-вече в начина, по който общуваме с клиенти, партньори, експерти и доставчици. Нашата репутация се гради върху професионализма, етичното поведение и почтеността, с които работим и които определят настоящите и бъдещите ни бизнес успехи.

Ние спазваме следните принципи в нашата работа:
Да бъдем измеримо полезни за нашите клиенти: Да работим в тясно сътрудничество с всеки наш клиент, на база на договор за всеки отделен проект, с ясни цели, подход, очаквани резултати и условия, при които ще бъде осъществена нашата мисия;
Да ангажираме компетенциите на целия екип на Инфрабулимпекс ЕООД, влагайки изключителна страст и ангажираност при изпълнението на всяка задача.

Амбициите на корпоративното ни управление са:
Да поддържаме постоянно високо ниво на качество на нашата работа, което да удовлетворява и най-взискателните клиенти;
Да налагаме подходи за развитие и управление, които носят дълготраен успех;
Да постигаме висока рентабилност, което ни позволява да се развиваме и да отговаряме на очакванията на нашите клиенти.