Химична устойчивост

Указател за химична устойчивост на РЕ ГМТ
Вещество
21ºC
60ºC
Азотна киселина 0-30%
ДА
ДА
Азотна киселина 30-50%
ДА
КР.
Азотна киселина 70%
ДА
КР.
Азотна киселина 95-98%
НЕ
НЕ
Акрилни емулсии
ДА
ДА
Алуминиев сулфат конц.
ДА
ДА
Алуминиев флуорид конц.
ДА
ДА
Алуминиев хлорид конц.
ДА
ДА
Алуминиев хлорид разреден
ДА
ДА
Амил алкохол 100%
ДА
ДА
Амил ацетат
КР.
НЕ
Амил хлорид 100%
Н. И.
НЕ
Амониев карбонат
ДА
ДА
Амониев метафосфат наситен
ДА
ДА
Амониев нитрат наситен
ДА
ДА
Амониев персулфат наситен
ДА
ДА
Амониев сулфат наситен
ДА
ДА
Амониев сулфид наситен
ДА
ДА
Амониев тиоцианат наситен
ДА
ДА
Амониев флуорид 20%
ДА
ДА
Амониев хидроокис
ДА
ДА
Амониев хлорид наситен
ДА
ДА
Амоняк 100% сух газ
ДА
ДА
Анилин 100%
ДА
Н. И.
Антимон хлорид
ДА
ДА
Ацетон
КР.
НЕ
Бариев карбонат наситен
ДА
ДА
Бариев сулфат наситен
ДА
ДА
Бариев сулфид наситен
ДА
ДА
Бариев хидроокис
ДА
ДА
Бариев хлорид
ДА
ДА
Бензин
КР.
НЕ
Бензол
КР.
НЕ
Бира
ДА
ДА
Бисмутов карбонат наситен
ДА
ДА
Боракс студен наситен
ДА
ДА
Борна киселина конц.
ДА
ДА
Борна киселина разредена
ДА
ДА
Бромен разтвор 100%
КР.
НЕ
Бромна киселина 10%
ДА
ДА
Бромоводород 10%
ДА
ДА
Бромоводородна киселина
ДА
ДА
Бутан диол 10%
ДА
ДА
Бутан диол 100%
ДА
ДА
Бутан диол 60%
ДА
ДА
Бутилов алкохол 100%
ДА
ДА
Вани за разяждане:
1. Сярна киселина
ДА
ДА
2. Солна киселина
ДА
ДА
3. Сярно – азотна
ДА
НЕ
Вина
ДА
ДА
Винена киселина наситена
ДА
ДА
Водород 100%
ДА
ДА
Водороден прекис 30%
ДА
ДА
Водороден прекис 90%
ДА
КР.
Въглероден диоксид 100% влажен
ДА
ДА
Въглероден диоксид 100% сух
ДА
ДА
Въглероден диоксид студен наситен
ДА
ДА
Въглероден дисулфид
Н. И.
НЕ
Въглероден окис
ДА
ДА
Въглероден тетрахлорид
КР.
НЕ
Въглеродна киселина
ДА
ДА
Галванични разтвори:
1. Месинг
ДА
ДА
2. Кадмий
ДА
ДА
3. Хром
Н. И.
Н. И.
4. Мед
ДА
ДА
5. Злато
ДА
ДА
6. Индий
ДА
ДА
7. Олово
ДА
ДА
8. Никел
ДА
ДА
9. Родий
ДА
ДА
10. Сребро
ДА
ДА
11. Калай
ДА
ДА
12. Цинк
ДА
ДА
Галова киселина наситена
ДА
ДА
Гликол
ДА
ДА
Гликолова киселина 30%
ДА
ДА
Глицерин
ДА
ДА
Глюкоза
ДА
ДА
Гроздова захар наситен воден разтвор
ДА
ДА
Двунатриев фосфат
ДА
ДА
Декстрин наситен
ДА
ДА
Декстроза наситена
ДА
ДА
Джин
ДА
НЕ
Диазо соли
ДА
ДА
Дибутилфталат
ДА
КР.
Дигликолова киселина
ДА
ДА
Диетилен гликол
ДА
ДА
Диметиламин
КР.
НЕ
Екстракт от портокал
ДА
ДА
Емулсии фотографски
ДА
ДА
Етил ацетат 100%
КР.
НЕ
Етилен гликол
ДА
ДА
Етилен дихлорид
КР.
НЕ
Етилен хлорид
НЕ
НЕ
Етилен хлорохидрин
НЕ
НЕ
Етилов алкохол 100%
ДА
ДА
Етилов алкохол 35%
ДА
ДА
Етилов бутират
КР.
НЕ
Етилов етер
НЕ
НЕ
Етилов хлорид
КР.
НЕ
Живак
ДА
ДА
Живачен нитрат наситен
ДА
ДА
Живачен хлорид наситен
ДА
ДА
Живачен цианид наситен
ДА
ДА
Калаен хлорид наситен
ДА
ДА
Калаена киселина
ДА
ДА
Калив сулфид конц.
ДА
ДА
Калиев бикарбонат наситен
ДА
ДА
Калиев борат 1%
ДА
ДА
Калиев бромат 10%
ДА
ДА
Калиев бромид наситен
ДА
ДА
Калиев дихромат 40%
ДА
ДА
Калиев карбонат
ДА
ДА
Калиев нитрат наситен
ДА
ДА
Калиев перборат наситен
ДА
ДА
Калиев персулфат наситен
ДА
ДА
Калиев перхлорат 10%
ДА
ДА
Калиев сулфат конц.
ДА
ДА
Калиев сулфит конц.
ДА
ДА
Калиев фери/феро цианид наситен
ДА
ДА
Калиев флуорид
ДА
ДА
Калиев хидроокис 20%
ДА
ДА
Калиев хидроокис конц.
ДА
ДА
Калиев хлорат наситен
ДА
ДА
Калиев хлорид наситен
ДА
ДА
Калиев хромат 40%
ДА
ДА
Калиев цианид наситен
ДА
ДА
Калциев бисулфид
ДА
ДА
Калциев карбонат наситен
ДА
ДА
Калциев нитрат 50%
ДА
ДА
Калциев сулфат
ДА
ДА
Калциев хидроокис
ДА
ДА
Калциев хипохлорит
ДА
ДА
Калциев хлорат наситен
ДА
ДА
Калциев хлорид наситен
ДА
ДА
Камфорово масло
Н. И.
НЕ
Карбамид до 30%
ДА
ДА
Ксилен
КР.
НЕ
Латекс
ДА
ДА
Лимонена киселина наситена
ДА
ДА
Магнезиев карбонат наситен
ДА
ДА
Магнезиев нитрат наситен
ДА
ДА
Магнезиев сулфат наситен
ДА
ДА
Магнезиев хидроксид наситен
ДА
ДА
Магнезиев хлорид наситен
ДА
ДА
Мастила
ДА
ДА
Меден нитрат наситен
ДА
ДА
Меден сулфат наситен
ДА
ДА
Меден сулфат разреден
ДА
ДА
Меден флуорид 2%
ДА
ДА
Меден хлорид наситен
ДА
ДА
Меден цианид наситен
ДА
ДА
Меласа
ДА
ДА
Метил етил кетон 100%
КР.
НЕ
Метил сярна киселина
ДА
ДА
Метилен хлорид 100%
КР.
НЕ
Метилов алкохол 100%
ДА
ДА
Метилов бромид
КР.
НЕ
Метилов хлорид
КР.
НЕ
Минерални масла
ДА
НЕ
Млечна киселина 10%
ДА
ДА
Млечна киселина 90%
ДА
ДА
Мляко
ДА
ДА
Морска вода
ДА
ДА
Мравчена киселина 0-20%
ДА
ДА
Мравчена киселина 100%
ДА
ДА
Мравчена киселина 20-50%
ДА
ДА
Натриев ацетат наситен
ДА
ДА
Натриев бензоат 35%
ДА
ДА
Натриев бикарбонат наситен
ДА
ДА
Натриев бисулфат наситен
ДА
ДА
Натриев бисулфит наситен
ДА
ДА
Натриев борат
ДА
ДА
Натриев бромид разреден разтвор
ДА
ДА
Натриев дихромат наситен
ДА
ДА
Натриев карбонат
ДА
ДА
Натриев карбонат конц.
ДА
ДА
Натриев нитрат
ДА
ДА
Натриев сулфат
ДА
ДА
Натриев сулфид 25%
ДА
ДА
Натриев сулфид наситен разтвор
ДА
ДА
Натриев сулфит наситен
ДА
ДА
Натриев фероцианид
ДА
ДА
Натриев фероцианид наситен
ДА
ДА
Натриев флуорид наситен
ДА
ДА
Натриев хидроокис
ДА
ДА
Натриев хипохлорит
ДА
ДА
Натриев хлорат наситен
ДА
ДА
Натриев хлорид наситен
ДА
ДА
Натриев цианид
ДА
ДА
Нефтен етер
НЕ
НЕ
Никелов нитрат конц.
ДА
ДА
Никелов сулфат наситен
ДА
ДА
Никелов хлорид наситен
ДА
ДА
Никотинов разтвор
ДА
ДА
Никотинова киселина
ДА
ДА
Нитробензол 100%
НЕ
НЕ
Озон 100%
ДА
НЕ
Оксалова киселина наситена
ДА
ДА
Оксалова киселина разтвор
ДА
ДА
Октил крезол
ДА
НЕ
Олеинова киселон конц.
ДА
НЕ
Олеум конц.
НЕ
НЕ
Оловен ацетат наситен
ДА
ДА
Оцет
ДА
ДА
Оцетна киселина 10-60%
ДА
КР.
Оцетна киселина 1-10%
ДА
ДА
Оцетна киселина 80 – 100%
ДА
КР.
Перхлорна киселина 10%
ДА
ДА
Плодов пулп
ДА
ДА
Пропаргилов алкохол
ДА
ДА
Пропилен гликол
ДА
ДА
Пропилен дихлорид 100%
НЕ
НЕ
Пропилов алкохол
ДА
ДА
Проявители фотографски
ДА
ДА
Разтвор за избелване 10%
ДА
ДА
Рициново масло
ДА
ДА
Сайдер
ДА
ДА
Сапунен разтвор всякаква концентрация
ДА
ДА
Селенова киселина
ДА
ДА
Сериста киселина
ДА
ДА
Сероводород
ДА
ДА
Силициева киселина
ДА
ДА
Синтетични детергенти
ДА
ДА
Смазочно масло
ДА
КР.
Солна киселина 10%
ДА
ДА
Солна киселина 30%
ДА
ДА
Солна киселина 35%
ДА
ДА
Солна киселина конц.
ДА
ДА
Сребърен нитрат разтвор
ДА
ДА
Стипца (всички видове) конц.
ДА
ДА
Суров нефт
ДА
КР.
Сярна киселина 0-50%
ДА
ДА
Сярна киселина 70%
ДА
КР.
Сярна киселина 80%
ДА
НЕ
Сярна киселина 96%
КР.
НЕ
Сярна киселина 98%
КР.
НЕ
Танин 10%
ДА
ДА
Тетрахидрофуран
Н. И.
НЕ
Течно гориво : газьол, нафта, мазут
ДА
НЕ
Титанов тетрахлорид
Н. И.
НЕ
Толуол
КР.
НЕ
Трансформаторно масло
ДА
КР.
Тринатриев фосфат наситен
ДА
ДА
Трихлоретилен
НЕ
НЕ
Уиски
ДА
Н. И.
Урина
ДА
ДА
Фенол 90%
НЕ
НЕ
Фери нитрат наситен
ДА
ДА
Фери хлорид наситен
ДА
ДА
Феро сулфат
ДА
ДА
Феро хлорид наситен
ДА
ДА
Флуор
ДА
НЕ
Флуоробромна киселина
ДА
ДА
Флуороводородна киселина 40%
ДА
ДА
Флуороводородна киселина 60%
ДА
ДА
Флуороводородна киселина 75%
ДА
ДА
Флуоросилициева киселина 32%
ДА
ДА
Флуоросилициева киселина конц.
ДА
ДА
Формалдехид 40%
ДА
Н. И.
Фосфоводород 100%
ДА
ДА
Фосфор (жълт) 100%
ДА
Н. И.
Фосфорен пентаокис 100%
ДА
Н. И.
Фосфорна киселина  90%
ДА
ДА
Фосфорна киселина до 30%
ДА
ДА
Фосфорна киселина над 30%
ДА
ДА
Фотографски разтвори
ДА
ДА
Фруктоза наситена
ДА
ДА
Фурфурал 100%
КР.
НЕ
Фурфуролов алкохол
КР.
НЕ
Хексанол третичен
ДА
ДА
Хидрохинон
ДА
ДА
Хипохлориста киселина конц.
ДА
ДА
Хлор влажен газ
КР.
НЕ
Хлор сулфонова киселина 100%
КР.
НЕ
Хлор сух газ 100%
ДА
КР.
Хлор течен
КР.
НЕ
Хлорбензол
КР.
НЕ
Хлороводород сух газ
ДА
ДА
Хлороформ
КР.
НЕ
Хромена и сярна киселина
ДА
КР.
Хромена киселина 20%
ДА
ДА
Хромена киселина до 50%
ДА
ДА
Хромена стипца наситена
ДА
ДА
Царска вода
НЕ
НЕ
Циановодородна киселина наситена
ДА
ДА
Циклохексанон
КР.
НЕ
Цинков сулфат наситен
ДА
ДА
Цинков хлорид наситен
ДА
ДА
Черна натронова луга
ДА
ДА
Легенда:
КР. – критично
Н. И. – няма информация
Всички концентрации са 100%, освен ако не е посочено друго.